Ærø Forsyning A/S står for driften af Marstal Vandforsyning, vand- og spildevandsledninger, pumpestationer og renseanlæg. Selskabet sørger for planlægning og udførelse af nye anlæg for vand og spildevand. Endvidere administrerer Ærø Forsyning A/S tømningsordningen for hustanke. Det er også os som håndterer øens dagrenovationsordning - vi leverer og tømmer dine affaldsspande og henter dine gule sække til genanvendelse.

Aktiviteterne finansieres af kundernes betaling for ydelserne. Økonomien skal hvile i sig selv, så udgifter og indtægter balancerer over en given periode.

Ydelser fra Ærø Forsyning A/S https://aeroeforsyning.dk/ Super User