Transport af spildevand

Spildevandsafdelingen sikrer afledning af spildevand fra ca. 4.000 ejendomme gennem 150 km ledning og 80 pumpestationer til 3 renseanlæg.

Spildevandsplan 2017-2021 

Rensning af spildevand

Renseanlæggene sikrer, at spildevandet renses, så vandmiljøplanens krav til udledninger er overholdt.

Betalingsvedtægt 2017

Hvornår er en kloakstikledning privat og hvornår er den offentlig?

Sommetider er det vanskeligt at afgøre om en kloakstikledning er offentlig eller privat.
Hvis der foreligger konkrete aftaler, f.eks. tinglyste bestemmelser, er de gældende. I de fleste tilfælde er der imidlertid ikke aftaler. 

Kontakt Ærø Forsyning A/S for nærmere afklaring af grænsen mellem offentlige og private kloakstik.

Spildevand https://aeroeforsyning.dk/images/aeroeforsyning_spildevand_artikel.jpg Super User