Det er dyrt, hvis der er en vandhane, der drypper eller et toilet, der løber.

Her kan det ses, hvor meget det koster.

Vandhane
Langsomt dryp : 7 m³ pr. år = 605 Kroner
Hurtige dryp : 30 m³ pr. år = 2.590 Kroner
Løber konstant : 100 m³ pr. år = 8.633 Kroner

Toilet
Løber, så det er svært at se : 100 m³ pr. år = 8.633 Kroner
Løber, så det ses : 200 m³ pr. år = 17.266 Kroner
Løber, så der er uro på overfladen : 400 m³ pr. år = 34.532 Kroner

https://www.youtube.com/v/ldeKTr1y8RM?version=3&f=videos&app=youtube_gdata

Find skjulte utætheder

Eftergivelse af vandafgift/vandafledningsbidrag

Har du i en periode haft et meget stort vandspild, kan du i særlige tilfælde få eftergivet vandafgiften og/eller vandafledningsbidraget. Kontakt os for nærmere information herom.

Ansøgningskema vandafgift

Ansøgningsskema vandafledningsbidrag

 

Vandspild https://aeroeforsyning.dk/ Super User