Det er dyrt, hvis der er en vandhane, der drypper eller et toilet, der løber.

Her kan det ses, hvor meget det koster.

Vandhane
Langsomt dryp : 7 m³ pr. år = 605 Kroner
Hurtige dryp : 30 m³ pr. år = 2.590 Kroner
Løber konstant : 100 m³ pr. år = 8.633 Kroner

Toilet
Løber, så det er svært at se : 100 m³ pr. år = 8.633 Kroner
Løber, så det ses : 200 m³ pr. år = 17.266 Kroner
Løber, så der er uro på overfladen : 400 m³ pr. år = 34.532 Kroner

https://www.youtube.com/v/ldeKTr1y8RM?version=3&f=videos&app=youtube_gdata

Find skjulte utætheder

Eftergivelse af vandafgift/vandafledningsbidrag

Har du i en periode haft et meget stort vandspild, kan du i særlige tilfælde få eftergivet vandafgiften og/eller vandafledningsbidraget. Kontakt os for nærmere information herom.

Ansøgningskema vandafgift

Ansøgningsskema vandafledningsbidrag

Nu kan du fra din App-store eller Play butik downloade Ærø Forsyningens nye App. Den hedder IzarHome og du kan blandt andet følge det ugentlige forbrug på din måler og få besked om alarmer.

Får du vand fra Marstal Vandforsyning, og har du fået installeret digital vandmåler, kan du hente vores nye app på enten App-store (Iphone) eller Google Play (android)

Af sikkerhedsmæssige årsager, er de laveste understøttede versioner til at finde app’en:

  • Android 8.0 (Oreo)
  • iOSTM 10.2

App'en hedder "IzarHome" og er Forsyningens App til løbende aflæsning af målerforbrug.

 Er du ny bruger skal du logge ind med følgende:

BrugerID: kundenummer@ærø
Adg.kode: 6 cifre fra din årsafregning

Du finder dit kundenr. og dit pasword (6 cifre) på din seneste årsopgørelse fra os. Står der "00" foran dit kundenummer udelad da de forreste nuller, ellers virker det ikke.

Brug app'en til følge det ugentlige, månedlige og årlige forbrug på din måler og få besked om alarmer. 

Det er den samme beregning, som du kan se, når du modtager årsafregningen fra os i februar måned.  Bor du til leje skal du have log-in information af din udlejer.

Når du er logget på app’en, vil du blive spurgt, om du vil afgive nogle få basisoplysninger om din husstand. Disse oplysninger behandles fuldstændigt anonymt, og de kan slettes igen.

Oplysningerne bruges til at lave grupper af kunder, som er nogenlunde ens (f.eks. husstande med to voksne og et barn). På den måde kan du sammenligne dit forbrugsmønster af vand med en gruppe husstande, der minder om din egen husstand. Udfylder du ikke disse oplysninger, fungerer app’en alligevel. Men i dette tilfælde vil dit forbrug blive sammenlignet med hele forbrugerskaren, som omfatter alt fra enlige beboere til store virksomheder og skoler mv.

Du vil også få mulighed for, at sætte nogle alarmgrænser op i app’en for dit vandforbrug. Således vil du få en notifikation i app’en, såfremt eksempelvis dit vandforbrug pr. uge overskrider den grænse, du har valgt.

Ærø Forsyning gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at følge med i det løbende vandforbrug og give os besked, hvis du opdager et forbrug ud over det forventede.

 

Vandspild https://aeroeforsyning.dk/ Super User