Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer Ærø Vand A/S

Regler for sammensætningen af vandselskabernes bestyrelser
Ifølge bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber, så har forbrugerne ret til at vælge 2 medlemmer af bestyrelsen i Ærø Vand A/S. Dette medfører, at forbrugerne skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til selskabets bestyrelse.

De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer skal også indgå i bestyrelsen for alle koncernforbundne selskaber Ærø Forsyning A/S og Ærø Affald A/S.

Ærø Vand A/S fastsætter i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelsen en række procedureregler for valgets gennemførelse - procedureregler er fastsat i  valgregulativet.

Gør din indflydelse gældende
Det er muligt som forbruger i Ærø Vand A/S forsyningsområde, at gøre din indflydelse gældende ved at stemme til valget, der afholdes i perioden d. 26/10 - 09/11 2021.

Valget gennemføres ved modtagelse af elektronisk afgivne stemmer.

Rettigheder og pligter
Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem i Ærø Vand A/S indgår der rettigheder, pligter og ansvar, som kan ses her

Kandidat?
Ærø Vand A/S søger kandidater til forbrugervalget. Det er ikke en betingelse for at kandidere til valget, at man er forbruger hos Ærø Vand A/S. Du skal være myndig og kunne skaffe 10 stillere fra forbrugere, der støtter dit kandidatur, for at kunne opstille til valg til bestyrelsen blandt forbrugerne i Ærø Vand A/S.

Kandidater til forbrugervalget skal anmelde deres kandidatur inkl. stillere senest d. 15.08.2021.

Forbrugervalg https://aeroeforsyning.dk/ Super User