Vands totale indhold af opløst calcium og magnesium betegnes som hårdheden. Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (°dH = grad deutscher Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.

Hårdheden er et mål for, hvor meget kalk vandet indeholder. 

Vandets hårdhed bør ligge mellem 5 og 30 dH. Vand leveret fra Marstal Vandforsyning ligger i intervallet 20-25.

- I Danmark inddeles vand i følgende kategorier:

dhs haardhedsgrad

 - Vandets hårdhed afhænger af forskellige lokale forhold og varierer meget fra område til område. 

- Koncentrationen af kalk i vandet har ingen betydning for drikkevandskvaliteten. Er der meget kalk i vandet, som det er tilfældet her på Ærø, er det dog en god idé at holde øje med aflejringer i kaffemaskiner og elkedler. Desuden spiller hårdhedsgraden en rolle, når du vasker tøj. På bagsiden af vaskepulverpakken kan du se, hvilken dosering, der anbefales. 

Vi får en del spørgsmål om blødgøringsanlæg og vandforsyning på øen, så Ærø Forsyning har stillet forsyningsselskabernes brancheorganisation, Danva, nogle spørgsmål om blødgøringsanlæg - det kan du læse meget mere om her: DANVA - Spørgsmål om blødgøringsanlæg og vandforsyning på Ærø

 

Hårdhedsgrader https://aeroeforsyning.dk/ Super User