Den nye affaldsordning er rykket et skridt tættere på – og du kan se de nye priser her


Fra 1. januar 2023 træder en ny affaldsordning i kraft på Ærø. Alle husstande på Ærø får i løbet af marts måned 2023 som udgangspunkt et standardsæt på 3 x 240L beholdere. Hver beholder har to rum. Til husstande med meget affald og områder med fælles affaldsløsninger, har vi valgt nye beholdere med udgangspunkt i de beholdere, du har i dag.

Formelt set starter ordningen fra 1. januar 2023 – vi skal eksempelvis betale for den nye ordning fra 1. januar.  I praksis udruller vi først den nye ordning i marts og april måned 2023. Du får et nyt brev i din E-boks i slutningen af februar 2023. Her kan du se hvilken uge i marts, vi kommer ud på din adresse med dine nye beholdere, og dine gamle beholdere tømmes for sidste gang.

Den 26. oktober fik du eller din samlever brev i E-boks fra Ærø Forsyning om, hvilke beholdere, vi har valgt til din adresse.

Du kan selv ændre på størrelsen af dine beholdere

Har du endnu ikke været inde på din E-boks og tjekket hvilke beholdere, vi har tildelt dig, kan du i perioden til og med 9. december 2022 logge på vores selvbetjeningsløsning. Din unikke kode til selvbetjeningsløsningen finder du også i brevet. Det er vigtigt, at du går ind og kontrollerer, at vi har valgt de rigtige beholdere til dig. Bor du eksempelvis i bykernen i Marstal eller Ærøskøbing og har fået tildelt en sækkeløsning, kan du gå ind og skifte til en eller flere beholdere, hvis du har plads på adressen. Til børnefamilierne anbefaler vi, at gå op i størrelse på beholderen til plast + mad/drikkekartoner samt metal, da plast-fraktionen fremadrettet kommer til at fylde meget. Erfaringen fra vores nabokommuner er, at plasten sætter sig fast i beholderen og besværliggør tømningen på skraldebilen, hvis den stampes for hårdt og ikke passer til din affaldsmængde. Til gengæld bliver der mindre af dit restaffald, når madaffald og fødevarekartoner ikke længere skal sorteres her.

Her på forsyningen har vi de seneste uger fået en del henvendelser fra folk, som gerne vil fravælge en eller flere beholdere. På Ærø, som i resten af landet, er den nye affaldsordning en kollektiv løsning og en opgave, som vi alle er forpligtiget til at løse i fællesskab. Det er derfor ikke muligt at fravælge en eller flere affaldsfraktioner eller beholdere. Bor du alene eller har fritidshus på øen, kan du overveje at spørge din nabo, om i kan indgå en deleordning. Det vil sige, at man kan dele et sæt beholdere mellem 2 eller op til 3 husstande.

Ordningen for farligt affald fortsætter uændret. Du får sammen med dine nye beholdere også en rulle plastiksække til at sortere tekstilaffald i.

Hvad kommer det til at koste på ny ordning

 Den 16. november godkendte Ærø Kommunes kommunalbestyrelse det nye takstblad, som træder i kraft pr. 1. januar 2023. For en gennemsnitlig husstand vil prisen stige med 1.200 kroner om året.

Du kan på www.aeroeforsyning.dk se alle priser for den nye ordning – både for den private husholdningsaffaldsordning og for vores nye erhvervsordning. Tryk på linket her for at se priser: Nyt takstblad 2023

Fra 1. januar er det lovpligtigt for alle virksomheder i Danmark at sortere i de samme 10 fraktioner som de private husholdninger.

Den nye ordning er en kollektiv løsning

Da Ærø ikke er en brofast ø, er det i henhold til gældende lovgivning, muligt for Forsyningen at håndtere erhvervsaffald. Derfor kan virksomheder på øen tilmelde sig Ærø Forsynings erhvervsordning, der ligesom den private ordning, formelt set træder i kraft på øen 1. januar, men som i praksis først går i luften fra 1. april.

Vil du gerne kigge lidt nærmere på lovgivningen, skal du tjekke Lov 153 til ændring af Miljøbeskyttelse samt lov om Forsyningstilsynet af 1. juli 2022.

Nye procedurer på Affaldsanlæg og Genbrugsstation

Også på Husmarken 2 ude i Tranderup, sker der meget nyt for tiden. Ærø Forsyning er i fuld gang med at ombygge Affaldsanlægget, så vi fra næste år kan håndtere den nye fraktion, madaffald. Ligeledes bliver der i disse dage bygget et nyt rangere-system, som kan skifte imellem fraktionerne: restaffald, pap/papir samt den nye plastfraktion: hård og blød plast samt mad/drikke kartoner. Der bliver på Genbrugspladsen sat en ny container op til tekstilaffald, og du skal fra næste år ikke aflevere din plastik sorteret som henholdsvis hård og blød plast, men smide begge dele i samme container.

Der bliver grundet en del tyveri på Genbrugspladsen sat overvågningskameraer op på pladsen inden jul i år, og endeligt vil der fra det nye år gælde nye procedurer for indvejning af affald for erhvervslivet. Dette vil Ærø Forsyning løbende kommunikere ud omkring.

Vi opfordrer både erhvervsliv og private til at kontakte os med spørgsmål og muligheder på den nye ordning.

Den 9. juli 2022 i tidsrummet fra kl. 09.00 til kl. 10.30 kan der afleveres storskrald på havnen på Birkholm

Læs mere …

Skraldemænd på arbejde, Ærø
Arbejdsforhold skraldemænd

DR.dk sætter fokus på vores affaldsvaner

Læs mere …