Vandforsyningen leverer drikkevand til ca. 3.500 forbrugere i Marstal-, Ommel- og Kragnæs-området samt øvrige omegnsbyer. Det svarer til godt 2.100 målere. Vandet er renset grundvand, indvundet i en af vore 18 aktive boringer.

Produktion

Ærø Forsyning A/S råder over 1 vandværk og 14 boringer, der tilsammen producerer ca. 145 mio. liter drikkevand om året. Det vil sige, at der hver dag oppumpes og behandles ca. 0,4 mio. liter grundvand, inden det sendes ud i ledningsnettet.


Distribution

Marstal Vandforsyning er grundlagt i 1933 og har således leveret rent vand til borgerne i Marstal i mere end 88 år. I dag leverer Ærø Forsyning A/S rent drikkevand til 3.500 forbrugere. De forsynes fra vandværket gennem ca. 60 km vandledninger. Vandværket, beholdere og ledningsnet overvåges via SRO (Styring Regulering Overvågning), så kvalitet og forsyningssikkerhed kan fastholdes på et højt niveau.

Spørgsmål vedrørende aflæsning af målere, se selvbetjening

 

Modtager du vand fra et af de andre private vandværker, så kontakt dette værk ved driftsforstyrrelser.

Du kan læse regulativ for almene vandforsyninger her: Regulativ Almene Vandforsyninger

Drikkevand https://aeroeforsyning.dk/images/aeroeforsyning_drikkevand_artikel.jpg Super User