Gravearbejde Bregninge 2022
Gravearbejde Bregninge 2022
 
Har du også holdt for rødt lys i Bregninge?
 
Den gamle overfladevandsledning i Bregninge skal strømpefores. Derfor vi er ved at gennemføre nogle punktreparationer i vejarealerne og du kan opleve at skulle holde for rødt lys, da der i perioder kun er en kørebane åben.

Læs mere …

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune har i efteråret 2020 besluttet at udskille og selskabsgøre Ærø Kommunes affaldsområde.

Læs mere …

I november 2020 blev det ved en afgørelse i Landsskatteretten dømt som værende i strid med EU-lovgivningen at opkræve moms af affaldsgebyrer for private husstande. Indsamling af affald er nemlig en såkaldt "myndighedsopgave", fordi kommunerne er forpligtet til at indsamle affald. I henhold til EU-regler skal der ikke moms på regningen, hvis der er tale om en myndighedsopgave.

Læs mere …