Ny Affaldsordning træder i kraft på Ærø i foråret 2023

Ærø Forsyning planlægger at gå i luften med den nye ordning 1. april 2023, hvor vi er klar med nye beholdere og nye 2-kammerbiler til at håndtere opgaven.

Alle husstande får som udgangspunkt et startsæt med 3 x 240L beholdere med to rum i hver.

Her sorteres: restaffald, madaffald, plast + mad-drikkekartoner, metalaffald, pap/papir og glas.

Her er oversigten over dine 2-delte beholdere samt ny plastsæk til tekstilaffald

  • Restaffald og madaffald -  14-dages tøming (ugetømning i juni, juli og august)
  • Plast + mad-drikkekartoner og metalaffald - tømmes hver 4. uge
  • Pap/papir og glas - tømmes hver 4. uge
  • Du beholder den røde kasse til farligt affald - tømmes hver 4. uge
  • Ved opstart af den nye ordning får du en rulle plastsække til tekstilaffald. Tekstilaffald stilles til tømning sammen med din pap/papir og metalaffaldsbeholder - tømmes hver 4. uge

info postkort til hjemmeside udsnit

De  nye beholdere er udstyret med adresselabel, så vores renovatør kan se, hvor beholderen hører til, samt en chip som registrerer tømning af beholderen, når den tømmes på de nye skraldebiler. De nye skraldebiler passer til beholderne - det vil sige, at de har to rum istedet for kun et. Chippen registrerer tømning af beholderen og ikke indholdet, som nogle har fået lidt forkert fat på. Vi affaldsovervåger ikke, hvad du putter i beholderne.

 

Madaffald og poser

Vi leverer også ialt 3 ruller grønne plastikposer til madaffald sammen med dine nye beholdere i foråret 2023. Det er vigtigt at huske at binde knude på dine poser med madaffald, da der ellers løber for meget snask ud i din beholder. Det er dit ansvar at holde dine beholdere rene. De grønne plastposer er lavet af helt almindelig plastikfolie, så løber du tør for grønne plastposer er du velkommen til at købe almindelige affaldsposer i dit supermarked og bruge dem. Du kan også købe nye poser af Ærø Forsyning. Har du meget vådt madaffald anbefales det at pakke ind i to plastikposer. Plastikposerne sorteres fra på sorteringsanlægget og genbruges til nye plastikposer. Du vil fremadrettet få udleveret ialt 3 ruller affaldsposer gældende fra 2023/24 og frem.

Hvornår får jeg besked om ny ordning?

Alle borgere, institutioner og virksomheder får infobrev i E-boks om ny ordning i slutningen af oktober måned.

Her vil det være muligt at vælge en eller flere større 370L beholdere, hvis din affaldsmængde er større end det, der kan være i en 240L beholdere. Det store rum i 240L beholderen er på 144 liter og det lillerum på knap 100 liter. Vi anbefaler derfor at vælge en beholder på 370L til pap/papir hvis du idag har en 190L beholder (den grønne beholder). Det store rum i 370L beholderen er på 244L. Hvis du bor flere i din husstand og har meget plastikaffald - hvor især den hårde plast og mad-drikkekartonerne fylder en del, anbefaler vi ligeledes at vælge en 370L beholder til plast + madrikkekartoner samt metal. 

Vi kommer til at have 2 typer beholdere til private husstande:

  • 240L
  • 370L

Begge beholdertyper har skillerum og er udstyret med adresselabel, piktogrammer og en chip som automatisk registreres af skraldebilen ved tømning. Du kan vælge beholdere både med og uden skillerum. Vælger du udelukkende beholdere med skillerum skal du have ialt 3 stk beholdere. Vælger du beholdere uden skillevæg til en eller flere affaldsfraktioner skal du være opmærksom på, at du skal have to udelte beholdere på 240L for at det svarer til en beholder med to rum i.

Hvad sker der med de gamle beholdere?

De gamle beholdere samles ind samtidig med at de nye beholdere leveres til din adresse. Du kan vælge at beholde de gamle beholdere. Den grønne beholder til pap/papir kan i ekstraordinære tilfælde bruges til at sætte ud sammen med den nye beholder til pap/papir og metal, hvis du eksempelvis har en særligt stor mængde papaffald. Det kunne eksempelvis være efter jul. Du må maksimalt anvende din gamle pap/papirbeholder til ekstra papaffald 4 gange om året.

Kan man dele beholdere med sin nabo?

Du kan vælge at lave en deleordning med naboen. I kan være op til 3 husstande på en deleordning, hvis i internt kan blive enige om, hvem der betaler regningen og registreres i vores system som kunde. Det vil til enhver tid være Ærø Forsyning A/S der vurderer, om der er tilstrækkelig kapacitet i beholderne i en deleordning, og du skal være opmærksom på, at du betaler grundgebyr for affaldshåndtering uanset, om du er på deleordning eller ikke. Du kan spare penge på den årlige pris for beholdere ved at indgå i en deleordning.

Bor du i Ærøskøbing eller Marstal bykerner?

Bor du i bykernen i hhv. Marstal eller Ærøskøbing fortsætter du som udgangspunkt på den nuværende sækkeordning. Du kan se om du er blevet tildelt en sækkeløsning, når du modtager brev i E-boks i slutningen af oktober måned. Har du plads til en enkelt beholder, kan du vælge at bytte sækkene til henholdsvis restaffald og madaffald ud med en beholder til disse to affaldsfraktioner. Har du plads til to beholdere, vælger du selv om du ønsker en beholder til enten plast- og metalaffald eller til pap/papir og glas.

Kommer der fælles affaldsløsninger i Marstal og Ærøskøbing?

Ærø Forsyning arbejder på at lave midlertidige forsøg med fælles affaldsløsninger i henholdsvist Marstal og Ærøskøbing i slutningen af 2023.

For institutioner og erhverv

Institutioner og erhverv kan vælge at komme på erhvervsaffaldsordning hos Ærø Forsyning. Der kan vælges mellem: 240L delt og udelt, 370L delt og udelt og en 660L. Tømningsfrekvensen vælges udfra institutionens eller virksomhedens affaldsbehov. Der kan vælges imellem: månedstømning, 14 dages tømning, ugetømning og tømning ved tilkald. Nyt regulativ for erhvervsaffald forventes godkendt i 2023. Ærø Forsyning leverer beholdere og udskifter beholderne, hvis de bliver beskadigede. Små virksomheder som ikke producerer affald udover et normalt husstandsniveau kan køre på den private husstandsordning.

infofolder erhverv side 2

Hvad koster den nye ordning?

Prisen for den nye ordning besluttes af Ærø Forsynings bestyrelse i oktober måned og skal herefter godkendes af  kommunalbestyrelsen i Ærø kommune. Vi satser på at have de nye priser klar medio december 2022.

Info om nye affaldsbeholdere https://aeroeforsyning.dk/ Super User