HUSK: 
Vi har ikke længere koste og skovle til udlån på pladsen, så I skal selv have kost og skovl med.

Vi har udendørs håndvask med sæbe til rådighed på hallen så du kan vaske hænder.


Åbningstider:

UgedagTidspunkt
Mandag - torsdag 12.00 - 17.30
Fredag 11.00 - 17.30
Lørdag 09.00 - 14.00
Søndage i juni, juli og august 10.00 - 14.00
Helligdage: Lukket. Dog holder vi åbent Langfredag 09.00 - 14.00

 

Hvor finder du genbrugsstationen?

Genbrugsstationen ligger i Tranderup.
Adressen er:
Husmarken 2A,
5970 Ærøskøbing.

Pladsen er indrettet som en rundkørsel, hvor indkørsel sker via en lav, bred rampe. Brugere af pladsen skal følge kørselsretningen rundt på pladsen for at aflæsning kommer til at ske lettest muligt - husk at sænke farten og vise hensyn til andre brugere på pladsen.

Hvad kan du aflevere på genbrugsstationen?

Alle brugere kan aflevere:

 • Pap og papir
 • Hård plast og PVC
 • Småt brændbart under 1. meter
 • Stort brændbart over 1. meter
 • Restaffald til deponering
 • Grenaffald
 • Jord, max. 1 m3
 • Sorterede stenmaterialer, tegl, beton, mursten
 • Dæk
 • Asbestholdige byggematerialer
 • Bløde plastfolier
 • Flasker og glas
 • Tøj
 • Gips
 • Elektronikskrot
 • Jern og metal
 • Trykimprægneret træ
 • Rent, ubehandlet træ - "tag selv container"
 • To genbrugscontainere, hvor man kan aflevere møbler og andre ting og sager, som andre kan have gavn af

ER AFFALDET PAKKET I PLASTSÆKKE, MÅ DET KUN AFLEVERES, HVIS SÆKKEN ER AF KLAR PLAST!

Det er muligt at købe ekstra renovationssække på pladsen og få en rulle gule sække til genbrugsindsamlingen med hjem.
Der kan også købes indlægsposer til affaldsbeholdere på 140 liter og 190 liter.

OBS!!! Det er misbrug af de gule sække at anvende dem til andet end husstandsindsamling af pap og papir, plastemballager, metalemballager og glasemballager. Jo flere sække, der går til alt muligt andet - jo dyrere renovationsgebyr.

Kompost og flis

Der kan lejlighedsvis købes kompost og flis på genbrugspladsen.

Ubemandede genbrugsstationer for borgere uden bil

Borgere, der ikke har adgang til bil eller trailer, kan aflevere haveaffald på tre decentrale og ubemandede genbrugsstationer:

I Søby står containeren på Ellehøjvej 4.
I Ærøskøbing står containeren på Pilebækken 12.
I Marstal står containeren for enden af Rønnevej.

Rundt omkring på øen er der desuden opstillet en række flaskecontainere.