Ærø Vand

Ærø Forsyning A/S sikrer rent vand af høj kvalitet i din vandhane og sørger samtidig for, at det brugte vand - spildevandet - bliver renset og sendt forsvarligt tilbage til naturen. Vi tømmer din skraldespand og sørger for at det genanvendelige affald, som du hjælper med at sortere i de gule sække, kommer de rigtige steder hen. Vi kører Ærø's Affaldsanlæg i Tranderup, hvor du også finder genbrugsstationen. I 2020 blev der ialt indsamlet 541 tons genanvendeligt affald fra de Ærø'ske husholdninger og vi har en genanvendelsesprocent på knap 45 %. Vi har sat et ambitiøst mål for 2030 hvor vi stræber efter at øge genanvendelsen til 60 %.

Ærø Forsyning A/S' 8 medarbejdere leverer drikkevand til husstande i gammel Marstal Kommune og håndterer spildevand fra samtlige husstande i Ærø Kommune tilsluttet det offentlige kloaknet. Vi håndterer hele øens dagrenovation er i øjeblikket ved at udvikle den nye affaldsordning som efter planen træder i kraft i starten af 2023.

Ærø Forsyning A/S er 100 % ejet af Ærø Kommune.

 

Om os https://aeroeforsyning.dk/images/headers/blue-flower.jpg Super User